Wanneer je iets wilt bijdragen aan deze bijzondere avond, dan zijn we je zeer erkentelijk. We zoeken heel veel spullen maar ook menskracht. Een lijst met spullen die we voor deze avond belangeloos bij elkaar hopen te sprokkelen vind je hieronder. Achter de spullen staat of we alles binnen hebben of wat en hoeveel we nog zoeken.

Wil je met andere zaken helpen, zoals het heen en weer rijden van gasten die niet zelf kunnen rijden, om maar een voorbeeld te noemen, meld je dan hier aan of stuur een mail naar dankjeweldiner@nhradio.nl Je hoort dan van ons of we je hulp kunnen gebruiken. Ook als dat niet hoeft of niet meer nodig blijkt, zijn we je toch enorm dankbaar dat je iets wilt bijdragen!